• Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı no:232-13 Atakum / Samsun
 • +90 (850) 311-5142
KVKK

KVKK

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca Bates Mekanik olarak siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bates Mekanik KVKK Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca Bates Mekanik olarak siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan Bates Mekanik olarak, kişisel verilerinizi yasal mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bates Mekanik olarak, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Talep ve şikayet yönetimi,
 • İş başvurularını değerlendirme,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Veri güvenliği süreçlerinin sağlanması.

3. Toplanan Kişisel Veri Türleri

Bates Mekanik olarak, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebiliriz:

 • İletişim Bilgileri: Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası,
 • İş Başvuru Bilgileri: CV, özgeçmiş, eğitim ve iş geçmişi,
 • Müşteri Talep ve Şikayetleri: Müşteri talep ve şikayetlerine ilişkin bilgiler.

4. Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. Bates Mekanik olarak kişisel verilerinizi, açık rıza, sözleşme, hukuki yükümlülük, kamu yararı, bir hakkın tesisi, kullanım ve işlem güvenliği ve meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayalı olarak işleyebiliriz.

5. Kişisel Veri İşleme Süreleri

Kişisel verileriniz, işleme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre kadar saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz güvenli bir şekilde imha edilecektir.

6. Kişisel Verilerin Paylaşımı

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve işleme amaçları doğrultusunda, işbirliği içinde olduğumuz iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcılarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.

7. KVKK Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak sizlere tanınan haklar:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak için İletişim Bilgileri bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8. Güncelleme ve Değişiklikler

Bu Aydınlatma Metni, yasal düzenlemelerdeki değişikliklere bağlı olarak güncellenebilir. Değişikliklerden haberdar olmak için düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Icon
Şimdi Teklif Alın!

+90 8503115142